Cung cấp máy nén khí trục vít tại nhà máy xi măng quang sơn.

Cung cấp máy nén khí trục vít tại nhà máy xi măng quang sơn.

Hình ảnh cùng chủ tịch công ty COMKOREA

Khảo sát cung cấp máy nén khí trục vít  tại nhà máy xi măng quang sơn.

IMG_4485 IMG_4507 IMG_4514 IMG_4517 IMG_4518 IMG_4519 IMG_4506

 

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *