Dự án đã triển khai

Lắp đặt bộ nguồn thuỷ lực cho công ty mía đường Sông Con

Công ty CP tự động hoá An Huy đã Chế tạo – Lắp đặt và chuyển giao Bộ nguồn thủy lực dự Án máy ép mía và máy khoan mía cho Công ty CP Mía Đường Sông Con.

Hiện tai sau 3 năm máy hoạt động tốt.

Trước đây dây truyền này phải nhập khẩu ấn độ – Sau 3 năm chuyển giao và lắp đặt máy hoạt động tốt.- Chi phí đầu tư giảm 50%

Khi máy hỏng : các chi tiết thay thế rễ ràng- chi phí thấp.- làm chủ được công nghệ.

IMG_2394 IMG_2395 IMG_2396 IMG_2333 IMG_2334 IMG_2385 IMG_2393 IMG_2317 IMG_2326 IMG_2327 IMG_2328 IMG_2330 IMG_2290 IMG_2316 IMG_2314